Jolien van WoudenbergJolien van Woudenberg voert een algemene praktijk, met het accent op het ondernemingsrecht. Zij wordt regelmatig door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam benoemd als onderzoeker, bindend adviseur of beheerder van aandelen bij ondernemingen waar sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen.

Jolien houdt zich ook bezig met het mediarecht. Zij is lange tijd betrokken geweest bij de Stichting Hans Melchersfonds, die zich ten doel stelde slachtoffers van onrechtmatige mediaberichten juridische ondersteuning te bieden.

Jolien is actief als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland. Zij is ook verbonden aan de redactie van de Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak. Jolien maakt deel uit van een aantal besturen en raden van toezicht van culturele en overheidsinstellingen.

Jolien publiceert regelmatig, onder andere op het gebied van het mediarecht en het burgerlijk procesrecht. Zij is lid van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en de Vereniging voor Corporate Litigation.

Jolien geniet van haar werk en de contacten die dat meebrengt. Zij streeft zoveel mogelijk naar praktische oplossingen. Puzzelen is leuk, maar daar is de zaak niet altijd bij gediend.

Telefoon: (085) 88 80 889
Fax: (085) 88 80 884
E-mail: vanwoudenberg@suezadvocaten.nl
Print Friendly, PDF & Email