Jolanda Huitema
Jolanda Huitema heeft ruime werkervaring in de praktijk van de jeugdzorg, zij heeft ruim 8 jaar gewerkt bij een gecertificeerde instelling (voorheen: Bureau Jeugdzorg) als juridisch adviseur. Daarvoor was zij 6 jaar werkzaam als juridisch medewerker bij het Gerechtshof in Amsterdam (strafsector en familiesector).

Jolanda is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Haar praktijk richt zich voornamelijk op het verlenen van juridische ondersteuning aan instellingen in de jeugdzorg, waaronder gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, jeugdhulporganisaties en gemeenten. Jolanda geeft regelmatig cursussen aan professionals in de jeugdzorg over het jeugdrecht (Jeugdwet, kinderbeschermingsmaatregelen, ouderlijk gezag en echtscheiding) waarbij ook haar kennis van het personen- en familierecht en privacywetgeving goed van pas komt. Door haar ruime werkervaring als jurist in de praktijk van de jeugdzorg en haar kennis van het domein ‘zorg’ kan zij goed met de cliënt meedenken en vanuit het juridisch kader een praktisch advies geven en gespecialiseerde ondersteuning op maat.

Telefoon: (085) 88 80 889
Fax: (085) 88 80 884
E-mail: huitema@suezadvocaten.nl

Aandachtsgebieden:

Jeugd en gezin

Print Friendly, PDF & Email