Esther Lam

Esther Lam houdt zich bezig met het bieden van juridische ondersteuning aan o.a. gemeenten, Veilig Thuis, gecertificeerde instellingen en jeugdhulpaanbieders. Zij is goed bekend met de wet- en regelgeving en privacyregels in het jeugddomein. Ook verzorgt zij hierover trainingen. Tevens staat zij al vanaf de start van het SKJ tuchtrecht jeugd- en gezinsprofessionals bij in tuchtzaken.

In haar werkzaamheden is Esther er op gericht om de wet- en regelgeving begrijpelijk en toegankelijk te maken voor de professionals die er mee moeten werken. Zo heeft zij samen met Jolanda Huitema de ‘ouderschapswijzer’ ontwikkeld die in de dagelijkse praktijk ondersteuning biedt bij vragen over ouderschap en gezag. Daarnaast heeft zij een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een privacyapp voor hulpverleners werkzaam in de jeugdhulp en jeugdbescherming.  Zij werkt tegen een gereduceerd uurtarief en biedt strippenkaarten aan voor ondersteuning bij juridische vragen in de dagelijkse praktijk van jeugd- en gezinsprofessionals. Op die manier kunnen ook organisatie met weinig budget voorzien worden van juridische ondersteuning.

Esther is lid van de Raad van Toezicht van Jeugdbescherming west en van de redactie van het tijdschrift ‘Jeugdrecht in de Praktijk (JIP) Zie voor haar publicaties de lijst hieronder.

Telefoon: (085) 88 80 889
Fax: (085) 88 80 884
E-mail: lam@suezadvocaten.nl

Publicaties van Esther Lam:

  • De stand van zaken twee jaar later - Hieronder vindt u het artikel 'De stand van zaken twee jaar later' zoals verschenen in 'Tijdschrift Jeugdrecht in de praktijk' nummer 2, mei 2017. Klik op de afbeelding om het artikel te openen (pdf).
  • Integrale hulpverlening en gegevensuitwisseling in de jeugdzorg - Een doelstelling van de Jeugdwet is om te komen tot een integrale hulpverlening op basis van ‘1 gezin, 1 plan en 1 regisseur’. Om tot een integrale hulpverlening te komen,  is het noodzakelijk dat de spelers in de jeugdzorg (persoons)gegevens over gezinnen met elkaar uitwisselen. Een veel gehoorde klacht is dat de privacyregels dit belemmeren. Zijn het inderdaad de privacyregels lees verder
Print Friendly, PDF & Email