De bestuursrechtadvocaten van SUEZ advocaten Sabine Bonnet en Rutger Siemeling bieden ondersteuning bij:

  • Bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures
  • Bestemmingsplannen
  • Omgevingsvergunningen
  • Toezicht en Handhaving
  • Subsidies
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Sociaal Domein (WMO, Participatiewet)
  • Sociale zekerheid (vb WW, WIA, ZW, Wajong)
  • BOPZ

Wilt u weten of uw gemeente of organisatie handelt in overeenstemming met de wet- en regelgeving? Heeft u vragen over de mogelijkheden van een bestemmingsplan of is sprake van geleden schade als gevolg van een (on)rechtmatige overheidsdaad (planschade/nadeelcompensatie)? Ondervindt u problemen op het gebied van het sociaal domein of uw arbeidsongeschiktheidsuitkering? Wij ondersteunen u graag met een advies, een procedure of een (in company) training. Wij treden op voor gemeenten en overige (semi)overheden, ondernemingen, belangengroeperingen en particulieren.

Daarnaast helpen wij u indien u een probleem heeft met een uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld bij een terugvordering van bijstand, of bij een afwijzing van een uitkeringsaanvraag.

Wij staan ook personen bij die gedwongen zijn/worden opgenomen in een psychiatrische instelling (de zogenaamde BOPZ procedures).

Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen op nummer 085-8880889 of door een mail te sturen aan bonnet@suezadvocaten.nl of siemeling@suezadvocaten.nl.

Print Friendly, PDF & Email