De bestuursrechtadvocaat van SUEZ advocaten Rutger Siemeling biedt ondersteuning bij:

  • Bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedures
  • Sociaal Domein (WMO, Participatiewet)
  • Sociale zekerheid (vb WW, WIA, ZW, Wajong)

Ondervindt u problemen op het gebied van het sociaal domein of uw arbeidsongeschiktheidsuitkering? Wij ondersteunen u graag met een advies of een procedure.

Daarnaast helpen wij u indien u een probleem heeft met een uitkeringsinstantie, bijvoorbeeld bij een terugvordering van bijstand, of bij een afwijzing van een uitkeringsaanvraag.

Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen op nummer 085-8880889 of door een mail te sturen aan siemeling@suezadvocaten.nl.

Print Friendly, PDF & Email