Onderneming

Door zijn jarenlange ervaring is Marc Jan Koning de ideale sparringpartner voor u als ondernemer. Hij biedt ondersteuning bij:

 • het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • contractuele geschillen
 • vennootschapsrechtelijke aangelegenheden
 • samenwerkingsverbanden en ondernemingsstructuren
 • geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concurrentie en mededinging

Marc Jan Koning biedt brede dienstverlening: advies, begeleiding en hulp bij geschillen met (handels)relaties. Mocht het onverhoopt tot een procedure komen, dan bent u bij hem ook aan het goede adres.

Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen op nummer 085-8880889 of door een mail te sturen aan koning@suezadvocaten.nl.

 


Arbeid

De arbeidsrechtadvocaat van SUEZ advocaten, Wim van Sambeek, staat u bij op de volgende gebieden van het arbeidsrecht:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Concurrentiebeding of relatiebeding
 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden
 • Bedrijfsreglementen
 • Cao’s
 • Reorganisaties
 • Medezeggenschap
 • Rechten en plichten bij overgang van onderneming
 • Ziekte en doorbetaling van loon
 • Sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht (WIA, ZW)
 • Ontslag
 • Rechten en plichten van bestuurders van stichtingen en vennootschappen
 • Wet Doorbreking Aansprakelijkheid (DBA)

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit rechtsgebied verandert voortdurend.

Wim van Sambeek richt zich allereerst op het voorkomen van geschillen. Onder meer door strategisch advies en een goed inrichten van uw arbeidscontracten en overige regelingen.

Wim van Sambeek is op de hoogte van recente ontwikkelingen en kan u daarover informeren.

Heeft u een vraag over arbeidsrecht? Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen aan Wim van Sambeek op nummer 085-8880889 of stuur een mail aan vansambeek@suezadvocaten.nl.

Print Friendly, PDF & Email