Onderneming

Door jarenlange ervaring zijn onze advocaten Jolien van Woudenberg en Marc Jan Koning ideale sparringpartners voor u als ondernemer. Zij bieden ondersteuning bij:

 • het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden
 • contractuele geschillen
 • vennootschapsrechtelijke aangelegenheden
 • samenwerkingsverbanden en ondernemingsstructuren
 • geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • concurrentie en mededinging

Het team biedt een brede dienstverlening: advies, begeleiding en hulp bij geschillen met (handels)relaties. Mocht het onverhoopt tot een procedure komen, dan bent u bij de advocaten van dit team ook aan het goede adres.

Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen op nummer 085-8880889 of door een mail te sturen aan koning@suezadvocaten.nl of vanwoudenberg@suezadvocaten.nl.

 


Arbeid

De arbeidsrechtadvocaten van SUEZ advocaten, Dirk Thuijs en Wim van Sambeek, staan u bij op de volgende gebieden van het arbeidsrecht:

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Concurrentiebeding of relatiebeding
 • Aanpassing arbeidsvoorwaarden
 • Bedrijfsreglementen
 • Cao’s
 • Reorganisaties
 • Medezeggenschap
 • Rechten en plichten bij overgang van onderneming
 • Ziekte en doorbetaling van loon
 • Sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht (WIA, ZW)
 • Ontslag
 • Rechten en plichten van bestuurders van stichtingen en vennootschappen
 • Wet Doorbreking Aansprakelijkheid (DBA)

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit rechtsgebied verandert voortdurend.

Onze advocaten richten zich allereerst op het voorkomen van geschillen. Onder meer door strategisch advies en een goed inrichten van uw arbeidscontracten en overige regelingen.

Zij zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen en kunnen u daarover informeren.

Heeft u een vraag over arbeidsrecht? Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen aan één van onze arbeidsrechtadvocaten op nummer 085-8880889 of stuur een mail aan vansambeek@suezadvocaten.nl of thuijs@suezadvocaten.nl.

Print Friendly, PDF & Email