Onze jeugd- en familierechtadvocaten Jolanda Huitema en Rutger Siemeling bieden ondersteuning bij:

  • Alimentatie
  • Echtscheiding
  • Erfrecht
  • Gezag en omgang
  • Jeugdhulp en jeugdbescherming
  • Uitvoering Jeugdwet, jeugdhulp een gedwongen kader
  • Tuchtrecht jeugdzorgwerkers

Voor gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen:

Wilt u weten of uw organisatie handelt in overeenstemming met de wet- en regelgeving? Vraagt u zich af of uw wijkteam voldoet aan de kwaliteitsnormen, wie nu eigenlijk welke beslissing mag nemen of aan welke eisen een (verlenings)besluit jeugdhulp moet voldoen? Heeft u in een specifieke casus een juridische vraag, zoals dat u een kind wilt behandelen, maar een ouder weigert hieraan mee te werken en u vraagt zich of er mogelijkheden zijn om het kind toch te behandelen?

Wij zijn deskundig in de volle breedte van het recht in de jeugdhulp en jeugdbescherming en op het gebied van de taken Veilig Thuis. Wij realiseren ons dat door alle bezuinigingen de druk op het budget groot is. Toch kan het voor de kwaliteit van uw dienstverlening noodzakelijk zijn om juridische bijstand te hebben. Daarom bieden wij ook zogenaamde strippenkaarten aan waarbij u voor een vast bedrag een x aantal juridische vragen aan ons kunt voorleggen. Op deze manier is uw organisatie voorzien van betaalbare juridische expertise op het moment dat u het nodig heeft.

Voor de geregistreerde professional:

Is er een tuchtklacht tegen u ingediend? Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een verweerschrift en tijdens de hoorzitting.

Voor particulieren:

U kunt bij ons terecht voor juridische bijstand in echtscheidingszaken, ook indien er internationale aspecten om de hoek komen kijken. Daarnaast kunnen wij u helpen in alimentatiezaken, bijvoorbeeld als u een verzoek wilt doen tot of verweer wilt voeren tegen verlaging van vastgestelde kinderalimentatie. Ook gezag- en omgangszaken behoren tot onze expertise.

Tot slot geven wij advies over erfrecht en staan wij cliënten bij in erfrechtzaken. U kunt hierbij denken aan  conflicten met betrekking tot de verdeling en afwikkeling van een nalatenschap of uw mede-erfgenamen weigeren gehoor te geven aan uw verzoek om informatie. Maar ook in minder voorkomende situaties kunnen wij u helpen.

Stel gerust en geheel vrijblijvend uw vragen op nummer 085-8880889 of door een mail te sturen aan huitema@suezadvocaten.nl of siemeling@suezadvocaten.nl.

Print Friendly, PDF & Email